Guds Rike

Project Title

By Familjen Thunborg, Stockholm Vineyard

Den helige ande vägledde oss i val av lovsång och uttryckssätt, vilket resulterade i att vi som familj för första gången pärlade som ett kreativt uttryckssätt för tillbedjan.