Poesi

Din helhet

Som olyckliga skärvor från en krossad spegel,

som en förlorad vän eller

en tillvaro utan mening

är jag utan dig.

Prestationslös sinnesro

En dag i sänder,

inget mer,

bara här och nu,

inget annat.

Det räcker gott,

mycket gott.

 

 

Allt mitt presterande

gav ingenting,

all min oro

lika lite.

 

 

Så,

jag skall försöka

ge upp mina försök

att prestera min egen

frid, glädje och frälsning,

det kan jag inte.

Men Du kan,

Bara Du.

 

 

Uppgift

Vad är då

min uppgift?

Att försöka vara

en sten

i brospannet.

 

 

Som du har tänkt

Sitter på 6:ans spårvagn

och bläddrar lite sömning

i Metro.

Under mina trycksvärtsfärgade

fingrar ser jag en bild

av en barnhand

helt innesluten i en vuxens.

 

 

Bilden av dig,

av din omsorg

är den första tanken jag ser.

Sedan,

efter en stund

ungefär strax innan vagnen

passerar SKF,

ändrar bilden karaktär

och visar också hur det

kommer att bli

när mitt lilla förkastade jag

får tag i sin fullvuxna del

och blir det du har tänkt.

En varm hand

En varm hand smälter iskuben.

 

 

Så länge hjärtat slår

Var inte rädd,

var inte ängslig för så länge hjärtat slår i kroppen

är själ och hjärta omgivna

av ett skimmer av änglar.

 

 

Själv är inte bäste dräng

Att försöka fixa detta själv

är som att försöka fånga havsvattnet i ett nät,

eller vinden i en tesil.

Själv är inte bäste dräng,

detta är ett grupparbete!

 

 

Kom!

I

Kom

Du verklighet bortom,

verklighet utanför slöjan

som täcker våra ögon,

 

 

du orubbliga klippa,

upphov till det lekande

vattnet i forsen,

 

 

du varma, pulserande liv,

du med öppna armar,

 

 

du som spänner horisonten

framför oss,

som stillar havet

 

 

och låter ditt ljus

röra vid oss,

du helige,

du uppståndne,

kom!

II

Snart

Snart är ljuset tillbaka,

snart kommer den nya dagen,

snart är vilan här,

snart ger rädslan vika,

snart läggs vapnen ner,

snart blir splittring helhet,

snart är hungern borta,

snart är törsten släckt,

snart blir såren läkta,

snart blir Jorden ny,

snart är Du här igen,

du vår Herre,

kom.

Introduction

By Roger Andersson, Göteborg Vineyard
Detta är bara några tankar om vad Gud gett, ger och kommer att ge.